Yalın -
Nezaketten
[Из вежливости]Birileri bize hayatı göstermeli
Кто-то должен показать нам жизнь
Biirileri hırçınlığımızı dindirmeli
Кто-то должен унять нашу вспыльчивость
Bizim gibileri yalnız şarkılar paklar
Таких, как мы, очистят только песни
Vura vura kafaları iyice büyütmeli
Должны хорошенько увеличить голову, побивая
 
 
Ben bugün nezaketten kırılıp bükülüp
Сегодня я, скрючившись из вежливости
Kafamda tepemde onları bunları taşırken buldum kendimi
Перенося в голове то да се, нашел себя
Gördüğüm çoktur sanırdım
Я считал, что увиденного - много
Bildiğim tamamdır sanırdım
Считал, что того, что я знаю - достаточно
Göz şahitti sanırdım
Думал, что глаза - свидетели
 
 
Ben bugün şikayetten bir dolup bir taşıp
Сегодня, наполняясь и переливаясь за край жалобами
Cevapta özürde çokları yoklara değişirken buldum kendimi
В ответе, в извинении сменняя многое на ничто, я нашел себя
 
 
Bu oyunda kim dışarda, yoksa oyun mu böyle
Кто вне этой игры, или это сама игра такая
Söyle söyle, sıkıysa söyle
Скажи-скажи, если трудно, скажи