Teoman -
Ölüm Işığa Uzanmış
[Смерть потянулась к свету]


İnce yüzlü genç bir kadın göle girmişse
Если молодая женщина с утонченным лицом зайдет в озеро
Papatyaları düşmüşse, zamansız ölmüşse
Если ее ромашки опадут, если умрет преждевременно
Gece saat tam 12'yi vurduğunda
Когда часы бьют ровно 12 ночи
O geceyi devirmiş üç beş şarapla
Она выпила эту ночь залпом, немного запив вином
 
 
Gölde sıyırmış eteğini çırılçıplak kalmış
В озере изодрала юбку, осталась голой
Koparılmış çiçeklerden hiç taç yapmamış
Не сделала короны из сорванных цветов
Bilmiş ki hep kendinde bir tuhaflık varmış
Она знала, в ней все время была какая-то странность
İşte o yüzden hırpalanmış
И поэтому она измоталась
 
 
Kaburgaların arasında titrermiş camları
Между ребер дрожали ее стекла
Son kez dua etmiş, "seç beni hayat" demiş
В последний раз помолилась, сказала: "Выбери меня, жизнь"
Uzaklarda bir yerde, her dar sokakta
Где-то далеко, на каждой узкой улочке
Ölüm ışığa uzanmış, kadınsa ona
Смерть потянулась к свету, а женщина - к ней
 
 
Aşka dayamıştı, kendini artık sevmediği
Она вручила себя любви
Şehirleri, insanları, kuru gülleri
Города, людей, высохшие розы, которые она уже не любила
Tutmuş içine çekmiş, sonra tutmuş fırlatmış
Взяла и втянула в себя, потом взяла и выкинула
Uyandığında her şey bitsin diye
Чтобы все закончилось, когда она проснется
 
 
Cesur da değilmiş ki, hem aksanı bozuk
Это и не храбрость, тем более, акцент неправильный
Onsekizine bir gün kala üçüncü mevkide
За день до восемнадцати, в купе третьего класса
Yıkıntıların üzerinde, bu dipsiz gölde
На развалинах, в этом бездонном озере
Konuşmuş suya "konuk et beni, koynuna al" diye
Говорила с водой: "Прими меня гостем, возьми в свою постель"
 
 
İnce yüzlü genç bir kadın göle girmişse
Если молодая женщина с утонченным лицом зайдет в озеро
Papatyaları düşmüşse, zamansız ölmüşse
Если ее ромашки опадут, если умрет преждевременно
Uzaklarda kendini suya bırakmış
Она отдала себя воде где-то далеко
Ölüm ışığa uzanmış, kadınsa ona
Смерть потянулась к свету, а женщина - к ней