Tarkan -
Hadi O Zaman
[Ну давай тогда]


İçimde bir sıkıntı var, yerli yersiz bir korku var
Во мне есть какая-то грусть, беспричинный страх
Bilsem benimle olacaksın, dağılacak o bulutlar
Если бы знала, что будешь со мной, эти тучи развеялись бы
Bir sürü güzel anımız var bizim, onları da alıp gidelim mi?
У нас есть много прекрасных воспоминаний, что нам, взять их и уйти?
 
 
Aman onun yanması, sönmesi, ölmesi, bitmesi var
О боже, она сгорает, угасает, умирает
Sonra bir de dağılması, toplaması var.
Потом рассеивается и собирается
 
 
Hadi o zaman, ne duruyoruz?
Ну давай тогда, чего стоим?
Yürü o zaman ne bekliyoruz?
Иди тогда, чего ждем?
Ne yaparsan yap beni al o zaman
Делай, что хочешь, возьми меня тогда
Benden günah gitti, yan o zaman
Грех ушел от меня, страдай тогда
 
 
İnsan yanlışlarıyla doğru, bizde hata yapmadık mı?
Человек может поступить и неправильно, разве мы не делали ошибок?
Bilsem benimle geleceksin ne yanlış kalır ne de doğru
Если бы знала, что ты пойдешь со мной, не осталось бы ни правильного, ни неправильного
Bir sürü güzel anımız var bizim onları da alıp gidelim mi?
У нас есть много прекрасных воспоминаний, что нам, взять их и уйти?
 
 
Sarıl bana sıkı tutun öyle gidelim
Обними меня покрепче, и давай так пойдем
Deli deli sevişelim ölüp bitelim.
Давай безумно заниматься любовью до смерти