Sagopa Kajmer -
40
[40]


Ayrılıklar uzun sürer, çok sevip de kavuşamazsan
Расставания длятся долго, если очень любишь, но можешь увидеться
Hasret girdabı alabora eder aşk gemilerini açıkta
Водоворот тоски опрокинет судно любви в открытом море
Gözüm izler uzaklardan karaya yanaşanları
Я издалека наблюдаю за приближающимися к береку
Gelenler kalıcı değil gidenlerden haber var mı?
Приходят ненадолго; есть ли известия от тех, кто уплывает?
 
 
Biz hayatı sevdik(sevdik) o da bizi sever sandık
Мы любили эту жизнь, и думали, что она любит нас тоже
Dünya malıyla doldu çuval sandık
Думали, что мир - это мешок, наполненный товаром
İki adımlık yol için ayakkabılar eskittik
Износили обувь на коротенькой дороге
En sonunda bizler eskidik, yenilenmek için masalara yattık
В конце концов мы устарели, чтобы обновиться, легли на столы
 
 
Sago geçmişi sildi, lekesi kaldı
Сагопа стер прошлое, но осталось пятно
Yıllar sevdiklerimi yanımdan aldı, eksildim,
Годы забрали у меня любимых, я устарел
Azaldıkça azaldım çok mu var? yoksa az mı kaldım?
Я стал меньше, много ли есть? Или осталось мало?
Fazlaydım, yoksa az mı sandım?
Меня было слишком, или я считал. что мало?
 
 
Hiçbir malumatım yok yarına dair
У меня нет никакой информации о завтрашнем дне
Yarının benden haberi var ama bugüne dair
У завтрашнего дня есть сведения обо мне, но касающиеся сегодняшнего дня
Benden geriye kalacak tek şey; şiir
Единственное, что останется от меня - стих
Ve akılda yıllarca akan sözlerimden tatlı nehir.
И сладкая река моих слов, текущая годами у меня в голове
Beni anlamaya çalış!
Постарайся меня понять!
 
 
Bir kere olsun anlayın, ben 40 kere de olsa söylerim
Поймите хоть один раз, я скажу хоть 40 раз
Bir kere geldim dünyaya, bir kere gitmek nasibim.
Я пришел в мир один раз, и лишь один раз уйду
 
 
Hiçkimseler savunamıyor doğruyu sanki
Как будто никто не может защитить правду
Herkes tutmuş eğriyi, deli bilmez kötüyü iyiyi
Все держатся за кривизну, безумные не отличают хорошего от плохого
Bu kabus zehri kalbimi buzla doldurdu
Яд кошмара наполнил мое сердце льдом
Buzdan bir tabut oldum sanki
Я словно стал ледовым гробом
Ancak erimem gerekirdi
Но нужно было растаять
Kurtulmak için sanki !
Словно чтобы спастись
 
 
Dosdoğruyu görmeden terk etmeyin istedim
Я хотел, чтобы вы не отрекались, не увидев правды
Herkes, beni terk etse kaç yazar ki?
Если все отрекутся от меня, что же будет?
Bir gün, hepinizi terkedeceğim bilinki
Знайте, однажды я откажусь от всех вас
Terk-i diyar eyleyeceğim, gelin görün ki...
Откажусь и уйду, увидите
 
 
Kabir başımda aşk olur bir ruh için dikenli güller
Шипастые розы будут у изголовья моей могилы
Can altını sahip bulur ama herkes kaybeder
Душа находит золото, но все теряют
Dostum herkes ölür, Allah herşeyi görür
Мой друг, все умирают, Аллах все видит
Doğru tektir birdir, kader herşeyi bilir.
Правда всего одна, судьба все знает
 
 
Ve önce insan olmak gerekir.
И в первую очередь, надо быть человеком
İnsan olabilmek için önce kul olman gerekir.
Чтобы быть человеком, надо быть рабом божьим
Kulluk için yürek gerekir.
Для этого необходимо сердце
Yürek köpekte de vardır (!)
Сердце есть даже у собаки
İBRAHİM , ADEM , YUNUS , MUHAMMED olman gerekir !
Необходимо быть Ибрагимом, Адемом, Юнусом и Мохаммедом