Redd -
Mutlu Olmak İçin
[Чтобы быть счастливым]



Kapıyı aralayıp onu gördüm
Приоткрыв дверь, увидел ее
Bir başkasıyla yatağımda
С другим в моей постели
Son sözleri hala kulağımda
Ее последние слова до сих пор звенят в ушах
Bu ilk kez değildi dedi bana
Сказала: это уже не первый раз
 
 
Dokunup hissettiğim kadını
Женщина, которую я ласкал
Bana aitmiş sanarken
И считал своей
Artık bildiğim tek bişey vardı
Теперь я знал всего одну вещь
Acıydı dünyanın diğer adı
Боль - второе название мира
 
 
Mutlu olmak için
Чтобы быть счастливым
Sevmek için
Чтобы любить
Görme, işitme
Не видь, не слышь
Bilme, hissetme, çok düşünme
Не знай, не чувствуй, не обдумывай
 
 
Ceketi alıp sokakta kayboldum
Взяв куртку, я ушел на улицу
Artık yalnız bir adamdım
Теперь я был одиноким человеком
Yoldan bir taksi çevirdim
Подозвал такси
Köprüye vardığımda trafik tıkandı
Когда подъезжали к мосту, попали в пробку
 
 
Her yerde kameralar vardı
Повсюду были камеры
Biri atlıyordu belli ki
Понятно, что кто-то прыгал
Onu izlerken farkettim ki
Глядя на это, я заметил
Hayatta kalmak kafiydi
Оставаться в живых - достаточно