Işığın Yansıması -
Bir Çiçek Yılı Sonra
[Один цветочный год спустя]


Karanlıktan ıslanan çiçekleri
Промокшие от темноты цветы
Koyacaklar eski bir kitabın arasına
Положат в старую книгу
Her çiçek toplayışta seni anacaklar
Каждый раз, собирая цветы, будут вспоминать тебя
Gözüpek bir çocuk gibi
Как бесстрашный ребенок
Çıktın diye güzlerin karşısına
Ты вышел против осени
 
 
Bir çiçek yılı sonra
Один цветочный год спустя
Bir saksıda bekleşen sardunyaya
С геранью, ожидающей в горшке
Karışacak su mavisi gözlerin
Встретятся твои глаза, синие, как вода
 
 
Bir çiçek yılı sonra kim bilir hangi rüzgarda
Один цветочный год спустя, кто знает, на каких ветрах
Bin umut yılı sonra kim bilir hangi sularda
Один год надежды спустя, кто знает, в каких водах
Bir çiçek yılı sonra kim bilir hangi denizde
Один цветочный год спустя, кто знает, в каком море
Bin umut yılı sonra kim bilir hangi göktesin
Один год надежды спустя, кто знает, на каком ты небе
 
 
Yağmalanmış kentleri sen bilirsin
Ты знаешь неразграбленные города
Anıt dikerler ölülerin anısına
В память о мертвых ставят памятники
Seni toprağında unutacaklar
Тебя забудут в земле
Seni kitaplarda anacaklar
Тебя будут упоминать в книгах
 
 
Duran günden korkardı
Боялся остановившегося дня
Yaradılıştan çocuktu
Ребенок от рождения
Yapacak bir şeyi yoktu
Делать было нечего
Çıktı büyümüşlerin karşısına
Вышел против взрослых