Duman -
Dibine Kadar
[До самого дна]


Yazdım çizdim hayal ettim
Я написал, нарисовал, вообразил
Sazla sözden ibarettim
Состоял из слов и музыки
Arkamı döndüm emanet ettim
Повернулся спиной, вверил тебя себе
Anlayamadın ya
Но ты не смогла понять
 
 
Aklım fikrim kaynayınca
Когда у меня закипели мысли
Söz müzikle ağlayınca
Когда слова заплакали с музыкой
Kalbimi açtım ibadet ettim
Я открыл сердце, стал молиться
Anlayamadın ya
Но ты не смогла понять
 
 
Ama o anladı
Но она поняла
O beni anladı
Она меня поняла
Dibine kadar
До самого дна
 
 
Güldüm geçtim genceciktim
Я посмеялся и забыл, я был очень молод
Aşk içinde meşke daldım
Я ударился в любовные старания
Kendimi buldum onu kaybettim
Нашел себя, потерял ее
Anlayamadın ya
Но ты не смогла понять
 
 
İyisin hoşsun bir yokuşsun
Ты хороша, ты - подъем
Harbiden baya bi boşsun
На самом деле, ты пуста
Şarkıya türküye lanet olsun
Будь прокляты песни
Anlayamadın ya
Ты не смогла понять