Çilekeş -
Kafakafesi
[Клетка головы]


Uçup gitmek var bu esaret denizinden
Улететь из этого моря рабства
Tüm zincirleri koparmam gerek
Мне нужно разбить все цепи
Öyle bir uyanış ki bu, en derin düşten daha derin
Это такое пробуждение, глубже самого глубокого сна
Duyduğum herşey belirsiz gibi
Все, что чувствую, как будто неясное
 
 
Bir ses kilitli kendine geçmişi çekti sineye
Голос, запертый в тебе, терпел прошлое
Bir korku vardı içimde
Во мне был страх
Hiç bir duayla bozulmayan lanet
Проклятие, которое не разрушить никакой молитвой
Sanki taş kesti içimde
Будто окаменело во мне
 
 
Kotasız bir rüzgara kapılırsam eğer
Если я поддамся безудержным ветрам
Çok mu zor kaybolabilmem
Будет ли мне сложно затеряться
Yalnızlığın tam içimde buldum
Я нашел твое одиночество внутри себя
Kendimi sizde ararken
Ища себя в вас
 
 
Bugün dünyanın gördüğü en kurak ve ıssız gün
Это - самый засушливый и пустынный день, какой видел мир
Aklım ermez bu beynin tutsaklığına
Мой разум не достигает плена этого мозга
Karşı konmaz mesafeler
Расстояния не противостоят
Bizi böyle bağlayan
Так привязанный к нам
Çıkarsan kabuğundan devran döner
Если выйдешь из своей скорлупы, мир вращается
Gün doğmadan
Пока не настал день