Burcu Güneş -
Sen Kaybı
[Потеря тебя]


Aşkları döküldü kalbimin senden sonra
После тебя, из моего сердца высыпалась любовь
Saçları uçuştu yüreğimin
У моего сердца сорвало голову
Aklımı gören olmadı bir daha
После этого никто больше моего разума не видел
 
 
Bazı aşklar ölümsüzdür bazıları doğuştan fani
Некоторые любови бессмертны, некоторые - тщетны с самого начала
Bazı aşklar günahsızdır bazıları doğuştan cani
Некоторые безгрешны, некоторые с самого начала убийственны
Bazı aşklar hükümsüzdür kaybolan sen ve ben gibi
Некоторые утратили свою силу, потеряны, как мы с тобой
 
 
O kadar kanıyorum kanıyorum
Я так кровоточу
Yinede yaranamıyorum sana
И все равно не могу унижаться перед тобой
Sen kaybından ölüyorum ölüyorum
Умираю от потери тебя
 
 
O kadar bakıyorum bakıyorum
Я так смотрю
Yinede görünemiyorum sana
И все равно не могу быть увиденной тобой
Sen kaybından anlasana
Из-за потери тебя, ну пойми же