Ziynet Sali -
Senin Olsun
[Let it be yours]


Ağladın da neye yaradı gelmedin mi sözüme
You cried, but what's the point, didn't I keep my word
Büyük konuşma bela olur demedim mi yüzüne
Didn't I tell you not to talk big, or there will be trouble
 
 
Gecelerce birikti yasaklarla
It accumulated for nights with taboos
Ne gidebildin ne kalabildin
You could neither come nor stay
Kor değdi canıma
Hot coal has burned my heart
Senin olsun
Let it be yours
Benim olsun istemem
I don't want it to be mine
Senin olsun
Let it be yours
Emir olsun
Let this be an order
Yemin olsun istemem
I don't want it to be a promise
 
 
Yığıldım evin bir köşesine hiçkimseler konuşmasın
I've concealed myself in a corner, so that noone talks to me
Nasihatler bilenlerin olsun, benim adım karışmasın
Let there be some who know advices, but I don't want them to mention my name