Ziynet Sali -
Rüya
[Dream]Benim sevgim göklere sığmadı
My life didn't fit into the skies
Yerde de kalmadı
It couldn't stay on the ground too
Korudum hep dua ettim
I protected it, kept praying
 
 
Benim başka bir ricam olmadı
I didn't have any other request
Sadece sev beni
Just love me
Her gece gördüğüm o rüya gerçek olsa
If this dream that I see every night will become real
 
 
Yanıma koşa koşa gelsen
If you'll run to my side
Geceyi yedi güne bölsen
If you'll divide a night into seven days
Elini tuta tuta ölsem
If I'll die holding your hand
Bizi kaybetmem
I won't lose us
 
 
Beni dünyada başka hiçbir şey
Nothing else in this world
Böyle mutlu etmez
Will make me that happy
 
 
Yazık kalbim bir daha atmadı
Sadly, my heart didn't beat anymore
Aşkı da tatmadı
It didn't taste love either
Ya da ben itiraz ettim
Or I was objecting
 
 
Bütün bunlar bir rüya olmalı
This all must be a dream
Sonunda mutluluk ve de sen
In the end, happiness in you
El ele yine gülerek
Hand in hand, smiling again