Ziynet Sali -
Alışkın Değiliz
[We're not used to it]


Bana bir şey olmaz deme
Don't say that I'll be ok
Sana da dokunur ayrılık
Break-up gets to you to
Söylemesi bile zor biliyorum
It's hard to even say it, I know
Ama aşk da alışkanlık
But love is also a habit
 
 
Aklının kalbine zıt duruşu
Your mind opposes your heart
Gecenin de canını yakışı
Night burns your soul
Hepsinin tek bir anlamı var
It all has one meaning -
O da yalnızlık
Loneliness
 
 
Gel vakit varken tekrar deneyelim
Come, as long as there's some time, let's try again
 
 
Biz böyle duygulara
To such feelings
Bölük pörçük uykulara
To shattered dreams
Yarım kalmış hikayelere
To unfinished stories
Alışkın değiliz
We aren't used to them
 
 
Giderken kalmalara
To staying as you leave
Alevsiz yanmalara
To burning without flames
Gururu aşk sanmalara
To thinking that pride is love
Alışkın değiliz
We're not used to it