Zara -
Dilenci
[Beggar]


Sevmek çok zormuş
Loving is very hard
Sevmemek çok zor
Not loving is very hard
Sevilmemek çok zor
Not being loved is very hard
Sevdim ama sevildimmi
I loved, but was I loved back?
Bilemiyorum
I don't know
Ağlamak çok zor
Crying is very hard
Ağlamamak çok zor
Not crying is very hard
Ağlayamamak çok zor
Not being able to cry is very hard
Hergün seni kaderimden dileniyorum
I beg for you from destiny every day
 
 
Bir dilenciyim senden aşkı dilenen
I'm a beggar, begging you for love
Her fırsatta hor görülüp belki gülüp alay edilen
The one who's being mocked and ridiculed on every ocassion
Bir dilenciyim geleceğini bilmeyen
I'm a beggar who doesn't know the future
Senden ne para ne pul nede acımanı bekleyen
Not waiting for anything from you, neither money nor pity
 
 
Kırdım kırılmayan
I broke my pride and my honor that I was valuing a lot
Gururumu ve o çok değer verdiğim onurumu
Things that I thought can't be broken
Serdim yollarına ömür boyu beslediğim büyüttüğüm
I've put on your roads
Yaşatan umudumu
My hopes that I was nourishing for my whole life
Bekliyorum hergün
Every day I'm waiting
Sen görmek için ve çizmen için kaderimin yolunu
To see you, for you to draw the line of my destiny
 
 
Beklemek zormuş
Waiting is hard
Sabretmek çok zor
Being patient is very hard
Bekletilmek çok zor
It's very hard when someone makes you wait
Ömrümün her köşesinde seni bekliyorum
I'm waiting for you on each corner of my life
 
 
Aşk olmasaydı böylesine yanmazdım
If it wasn't for love, I wouldn't have suffered
Senden bir melek yaratıp secde edip kalmazdım
I wouldn't worship you like an angel
Ben ne dilenci, ne de bir gurursuzum
I'm neither a beggar nor someone who doesn't have pride
Çok sevdiğim için böyle aşık böyle mutsuzum
I'm in love and unhappy just because I love you so much