Zakkum -
Ah Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun
[Those songs be damned]


Öyle dudak büküp hor gözle bakma
Don't look with contempt, pouting your lips
Bırak küçük dağlar yerinde dursun
Forget it, let the small waves stay where they are
Çoktan unuturdum ben seni, çoktan
I would've forgotten you long ago
Ah bu şarkıların gözü kör olsun
Those songs be damned
 
 
Güzelsen güzelsin, yok mu benzerin?
If you're beautiful - you're beautiful, isn't there anyone like you?
Goncadır ilk hâli bütün güllerin
Bud is the initial state of all roses
Aklımda kalmazdı yüzün, ellerin
I would've forgotten your face, your hands
Ah bu şarkıların gözü kör olsun
Those songs be damned
 
 
Sonunda tuz bastım gönül yarama
Eventually I've rubbed salt into my heart's wound
Nice dağlar koydun, nice, arama
How many mountains you've erected, so many, don't search
Seni terkedip de gitmek var ama
But there's such thing as rejecting you and leaving
Ah bu şarkıların gözü kör olsun
Those songs be damned