Yusuf Güney -
Kader Rüzgarı
[The wind of fate]


Hayatın tüm sırlarıyla geçti ömrüm geleceği görmeden
My life was always passing without seeing the future
Kader rüzgarıyla boğuştum tıpkı bir meltem gibi kimsesiz
I've been struggling with the wind of fate, lonely like a season wind
Sev sevki kalbinde tomurcuklar filizlensin
Love, so that your heart flourishes
Öfkeni bir kenara hapsedip mutluluğun yeniden filizlensin
Put away your anger, let your happiness flourish
 
 
Durma yak yüreğinden geçenleri
Burn everything that comes through your heart
Hayatı yaşanmaz edenleri
That makes life unbearable
Küçük bir dünya çizenleri
That draws a small world
Kader affetmez bu günleri
Fate won't forgive those days
Bırakmak yok öyle hayalleri
Don't leave such dreams
Tut tutabildiğin tüm elleri
Hold all hands that you can
Sırra kadem basma isteği çıkar aklından
Get the vanishing desires out in the open
 
 
Biliyordum kadere böyle boyun eğmem
I knew I won't bow before the fate
Kendimi ona köle edemem
I won't become its slave
Yakacaksa alev alsın düşlerim
Let it burn my dreams
Sanıyordum hayat herkese bir çaredir
I thought that life has a way for everyone
İzi kalmaz bir pençedir
That it doesn't leave marks
Vuracaksa izi kalsın düşlerim
If my dreams will hit, let them leave a mark