Yüksek Sadakat -
Ucuz Roman
[Cheap novel]


Günler birbirinin aynı
All days are the same
Zaman akıp gidiyor
Time flows away
Gemiler geçiyor ufka karşı
Ships pass towards the horizon
Ama bizi görmüyor
But they don't see us
 
 
Hayat başka yerde saklı
Life is concealed somewhere else
Seslensem de çıkmıyor
Even if I call it, it won't come out
Her yanımız iplerle bağlı
We're completely tied with some ropes
Ucunu kim tutuyor
Who's holding their ends
 
 
Bunalınca zaman zaman
Suffocating sometimes
Çekerim bir of aman aman
Let's release a sigh, oh god
 
 
Kır zincirini kes iplerini
Break your chains, cut your ropes
Kapansın en derin yaran
Let you deepest wound skin over
Bitsin artık bu ucuz roman
Let this cheap novel finally end
Sen gerçeksin onlar yalan
You're real, they're a lie