Yüksek Sadakat -
Sana Aşık Yalnız Ben
[I'm the only one in love with you]


Ne olursun bunu benden isteme
Please, don't ask this from me
Anlamamı anlatmamı bekleme
Don't expect me to understand or explain
Aramızda tarifsiz bir durum var
What happens between us can't be explained
Benim sende emanetim var
There's something I've entrusted you
Şarkımızı kimselere söyleme
Don't sing our song to anyone
 
 
Beklediğim her şey bir bir olmuş
Let everything I'm waiting for happen
Aşk Tanrısı her dem sarhoşmuş
Love god is drunk from all drinks
Ben yanmışım dumanım kalmış
I've burned, I turned into smoke
Dinlersen bir arzuhalim var içine çek ama üfleme
If you'll listen, I've got one wish - breathe it in, but don't blow it
 
 
Bir şarkı çalsın bizden körfez geceyi öperken
Let a song be heard from us, kissing the cosy night
Sana âşık yalnız ben denen o güzel günlerden
From those days about which one can say that I was the only one in love with you
 
 
Bir resim kalsın bizden, siyah beyaz masum gülerken
Let a picture remain from us, innocently smiling in black and white
Mevsimler değişirken değişmeyen bir tek sen
As seasons change, you're the only thing that doesn't change
Takvimler dökülürken sana âşık yalnız ben
As the calendar is losing its pages, I'm the only one in love with you