Yüksek Sadakat -
Aşk Durdukça
[As love is standing still]Dünya döner bir gün daha
Earth is spinning one more day
Yeryüzünde aşk durdukça
As on love is standing still on it's surface
Gece erken inse bile korkma
Even if night will fall early, don't be afraid
O hep seninle kaldıkça
As he's always with you
 
 
Biliyorsun gitmem gerek
You know, I have to leave
Yollar bitmez düşünerek
Roads won't end in thoughts
İster sonuç de istersen sebep
A result, if you wish, or a reason
Bu düğümü çözmem gerek
I have to untie this knot
 
 
Belki sana yazarım uğradığım bir şehirden
Maybe I'll write you from the city I'll wander into
Renkli bir kart atarım Mekke yada Kudüsten
I'll send you a colorful card from Mekka or Jerusalem
Sonra bir gün çıkarım sen artık dönmez derken
Then I'll show up one day, when you'll say I won't get back
Bir şarkı fısıldarım kulağına gün batarken
I'll whisper a song in your ear at the sunset
 
 
Dünya döner tek bir yana
Earth is spinning in one direction
Doğsun diye gün bir daha
So that a new day will be born
Ben de döndüm tekrar sana
I'll also get back to you
Sönmek için yana yana
To die together