Yücel Arzen -
İki Alyans
[Two wedding rings]


Bir rüzgar gibi geçti ellerinde gençliğim
My youth has passed in your arms like a wind
Bir ömrüm daha olsaydı ah uğruna vermezmiydim
If there could've been one more life, there's nothing that I wouldn't give for it
 
 
Eski bir yalandı o aşk denilen masaldı!
It was an old lie, what we called love was a fairy-tale
Hiç çıkmıyor aklımdan hiç haziran akşamları
June evenings won't get out of my mind
Eski bir yalandı o aşk denilen masaldı
It was an old lie, what we called love was a fairy-tale
Dilimizde kaldı şimdi bir ayrılık şarkısı
Now there's a separation song on our lips
 
 
Bilmezler nasıl sevdik aşkım, bilmezler nasıl yandık
They don't know how we loved, my love, they don't know how we suffered
Hani durmaz dönerdi dünya! biz deli sevdalıydık
World was spinning non-stop, we were crazy in love
Hani yıldızlar şahitti, neden görmezler artık.
Stars were witnesses, why don't they see now
Kaderle bağlı iki alyans, bilmezler biz ayrıldık
Two wedding rings bound by fate, they don't know we broke up
 
 
Gözlerin değil miydi cennetimdir dediğin
Weren't your eyes what you called heaven
Acımasız hayat yolu elimde tut sevgilim
Take the cruel road of life in my arms, my love
Eski bir yalandı o aşk denilen masaldı
It was an old lie, what we called love was a fairy-tale
Dilimizde kaldı şimdi bir ayrılık şarkısı
Now there's a separation song on our lips