Yaşar -
Seni Severdim
[I loved you]Yazık ne mazi yazık
It's a shame about the past
Anlatmaya yoruldum
I'm tired of explaining
Sen benden vaz geçince
When you rejected me
Ben o gün de vuruldum
I was killed that day
 
 
Yazık günah ben oysa
It's a shame if I was a sin
Kardelen gibi
Like a snowdrop
Acıyla boy veren gibi
Measuring everything with pain
 
 
Seni severdim
I loved you
Hüznün koynunda
On your doleful bosom
Seni severdim
I loved you
Hem uyanık, hem uykumda
When asleep and awake
Seni severdim
I loved you
Ve sana rağmen yine severdim
Despite yourself, I still did
Dar ağacı ip boynumda
Rope on my neck is tight
Sen aşkı anlamaz bilmez
You won't understand and know love
Gül yansa ağlamaz sakin
With my unpoured tears
Ben akmayan göz yaşında
I loved you
Seni severdim
You're sensitive, cowardly warrior
Sen hisli korkak savaşçı
Who did you sell love to, traitor
Aşkı kime satmış hain
On every battlefield
Ben her savaş meydanında
I loved you
 
 
 
 
Yazık ah mazi yazık
Lonelyness, punches
Bir yalnızlık, bir vurgun
When you rejected me
Sen benden vaz geçince
I was killed that day
 
 
 
 
Yazık günah ben oysa
It's a shame if I was a sin
Pervane gibi
Like a butterfly
Ateşle can veren gibi
Ardently giving away its soul