Yalın -
Sevenin Yanlışı Yazılır Mı
[Are mistakes of those who love being written down?]


İndim gönlünün derinlerine her yanı altın
I've descended into the depths of her heart, it's pure gold
Dolaştım yüzünün izlerine bir çocuk masum
I've examined the features of her face, she's innocent like a child
Gitme diyor, anla diyor; ne yaptıysam yaptım
She says: don't leave, understand me, I did whatever I did
Biliyorum, anlıyorum herşeyi göze aldın
I know, I understand, you've risked everything
 
 
Ya o gülü dalda bırakıp kaçacaksın
Either you'll leave this rose on a branch and run away
Ya elini dikeniyle kanatacaksın
Or you'll hurt your hand with its thorns
Durum ebedi ne yapacaksın
It's an eternal dilemma, what will you do
Elbet birgün huzurla koklayacaksın
Of course, one day you'll calmly smell it
 
 
Sevenin yanlışı yazılır mı?
Are mistakes of those who love being written down?
Üstüne gül koklanır mı?
Is rose being smelled afterwards?
Aşka idam çatmışken ortada bırakılır mı?
When love is given a death sentence, is it being left to its fate?