Yalın -
Nezaketten
[Out of politeness]Birileri bize hayatı göstermeli
Someone must show us what life is about
Biirileri hırçınlığımızı dindirmeli
Someone must tame our quick temper
Bizim gibileri yalnız şarkılar paklar
Only songs can purify someone like us
Vura vura kafaları iyice büyütmeli
They must enlarge our heads quite good, beating them
 
 
Ben bugün nezaketten kırılıp bükülüp
Today I, huddling up out of politeness
Kafamda tepemde onları bunları taşırken buldum kendimi
Carrying this and that in my head, found myself
Gördüğüm çoktur sanırdım
I thought that what I saw is a lot
Bildiğim tamamdır sanırdım
I thought that what I know is enough
Göz şahitti sanırdım
I thought that eyes are witnesses
 
 
Ben bugün şikayetten bir dolup bir taşıp
Today, filling up and overflowing with complaints
Cevapta özürde çokları yoklara değişirken buldum kendimi
In the answer, in the excuse changing a lot for nothing, I've found myself
 
 
Bu oyunda kim dışarda, yoksa oyun mu böyle
Who's out of this game, or is it such a game
Söyle söyle, sıkıysa söyle
Tell me, tell me if it's hard, tell me