Yalın -
Anlat Güzel Mi Oralar
[Tell me, is it beautiful there?]


Önce dakikalara kırgın sonra saatlere ve günlere dargın
At first, you're upset at minutes, then - at hours and days
Mide ağırıları yerini hayal bozukluklarına bırakırken
Putting broken dreams in place of stomach pain
 
 
Biliyordum, biliyordum
I knew, I knew
Sonu sessizlik sonu özlem
The end of this is silence and sorrow
Sonunu sevmeyeceğimi de biliyordum
I knew I won't like the ending
Git derken ne yapıyorsun
Telling me to leave, what are you doing?
Anlat güzel mi oralar
Tell me, is it beautiful there?
Sadede gelebilirim
I can return to the subject
Isıtıyor mu kalbini benim kadar
Does it warm your heart like me
Ne yapıyorsun anlat güzel mi oralar
What are you doing, tell me, is it beautiful there?
Artık söyleyebilirim
I can tell you already
Seni baş tacı eden haklı sonuna kadar
The one who crowns you is right till the end
 
 
Elden gittiği gibi kolay gitmiyormuş ki kalpten
It doesn't get out of my heart as easily as it got out of my hands
O bir kelime dudaktan hemen kurtulmayı başarıyorken
This word comes off my lips immediately when I start succeeding in getting free