Tual -
Hüzün
[Sorrow]


İçimde bir gizli hüzün var sanki
There's a sorrow hidden inside me
Bir gölge kadar yalnızım
I'm lonely like a shadow
Kendine bakan bir ayna misali
Like a mirror that's facing itself
Üzgünüm şimdi dargınım
Now I'm sad and angry
Acıyım acıdan öteyim belki
I'm bitter, maybe even more than bitter
Kaybolan yıllar ardında
Behind the lost roads
Hayaller kırıldığında
In the shattered dreams
Bır taşın suskunluğunda
In the silence of the stone
Ayazda kalmış bir kuş yüreğim
The bird of my heart have frozen
Soğuk sert taşlar gibiyim
I'm like cold hard stones
Bitmeyen kışlar gibiyim
Like endless winters
Bağrıma şimdi taşmı basayım
Will I resign to it