Toygar Işıklı -
Yazgım
[My destiny]


Yazgım seninle değişecekse, değiştir sana ait
If my destiny will be changed with you - change it, it's up to you
Geri dönülmez o yollara itip mahf etme bizi
Don't destroy us by pushing onto the roads one can't return from
Gel benle sevineceksen, gel hadi sevindir beni
Come if you'll feel joyful with me, come and make me joyful
Ama bana yetmeyecektir o kesin
But it surely won't be enough for me
 
 
Savunmasız anlarımda
In my moments of defencelessness
En zor zamanlarımda
In my hardest times
Güzel yalanlarından güç aldın
You were getting strength from your pretty lies
Ve düşünmedin sonrasını
And you didn't think about what will be afterwards
 
 
Kalbim günahsızdır
My heart is sinless
Yüklendi tüm sucu öne yazdı
It loaded all guilt upon itself
Yazık olmadı yazık ettin
There was no sin, you've created the damage
Sen tarafından bitirildik biz
Because of you, everything's over between us
Kötü bitti hikayemiz
Our story ended badly
 
 
Yazgın elinde yazıldı.
Your destiny is written on your hand
Kaderin bir köşesine
On the corner of fate
Söz geçmez kadere
Fate doesn't listen to words
Sözünden dönme bana yeter
Keep your promises, it's enough for me
Ask bekletmeyi çok sever beklerim
Love loves to make people wait, I'll be waiting
Koca ömür benim
My life is very long