Toygar Işıklı -
Gönlüm Göçebe
[My heart is a nomad]


Gönlüm göçebe
My heart is a nomad
Ayaklarım ona uyar
My legs are in tune with it
Çok sevmekten korkarım canım yanar
I'm afraid of loving too much, my soul suffers
Bedenine saplanan hançeri çekip çıkarır gibi
Like pulling out a dagger that was stuck in your body
Sıyrıldın korkularımdan
You've pulled out my hears
Onu ölüm gibi düşman saydım
I considered them an enemy worse than death
 
 
Yalın ayak dikenlere, taşlara basa basa yürüdüm
I was walking barefoot on thorns, on rocks
Bu yükü sırtımdan attım
I threw this burden off my back
Aşkın gürültüsüyle sağır oldum yoruldum
I got deaf and tired from the noise of love