TNK -
Türkü
[Folk song]Gökyüzünü kara bulutlar alsa da
Though dark clouds have taken the sky
Her yerini umutsuzluk sarsa da
Though hopelessness has wrapped everything
Birçok şeyi görmez olup, yalnız kaldınsa
Though you're left alone, ceasing to see many things
Derin derin düşünüp uzağa gidince
Thinking deeply, going far
 
 
Kuşlar haber verir sana
Birds will bring you the news
Kuşlar der ki üzülme buna
Birds say: don't be upset about it
 
 
O der çeken bilir
It says: the one who went through it knows
Kuşlar der ki acılar güç verir
Birds say: pain gives strength