TNK -
Büyük Ayrılık
[Grand break-up]


Hisset
Feel it
Büyük ayrılık çok yakın
The grand break-up is near
Çok yakın, çok yakın…
Very close, very close
O gidiyor, her şeyim gidiyor
She leaves me, everything goes away
Oysa ki her şeyim her şeye
While everything to everything
Sözleri ağır, kulakları sağır, batıyoruz ağır-ağır
Her words are heavy, her ears are deaf, we're drowning slowly
Ve ben susuyorum…
And I'm falling silent
 
 
Sakın ağlama
Just don't cry
Kabul etmek zorundayız
We have to admit
Birleştiremiyoruz, kaybolmuş eksik parçamız
We can't put it together, a missing part of us is lost
 
 
Hadi evimize dönüp kendimize sarılıp ağlayalım
Let's go back to our house, hug each other and cry
Hadi topla onları, her yere dağılmış parçaların
Your pieces are scattered all over the place, collect them
Kapını çalarlarsa açma sakın
If someone will ring the door, don't you answer
İçinde kal ki ağladığın duyulmasın…
Stay inside, don't let them hear you cry