TNK -
Bu Şarkıyı Söyleyin
[Sing this song]Bu şarkıyı söyleyin ama bilmeyin
Sing this song, but don't know it
Bu şarkıyı dinleyin ama sevmeyin
Listen to this song, but don't love it
Bu şarkıyı hissedin ama üzülmeyin
Hear this song, but don't get upset
Bu şarkıyı sevmeyin ama hatırlayın
Don't love this song, but remember
 
 
Bırakın tutmayın ve itmeyin
Let go, don't hold me, don't push me
Üstüme gelmeyin
Don't get on my nerves
Yalnız bırakın ama bekleyin
Leave me alone, but wait
Gitmeyin
Don't go
Ben hiç iyi değilim
I don't feel good at all
 
 
Bu şarkıyı isteyin ve gülümseyin
Ask for this song and smile
Bu aşkmış kötü yapmış onu deyin
Tell: "Love has made him bad"
Sadece bu şarkıyı o yazdı deyin
Tell: "He just wrote this song"
Sadece hiç iyi değildi deyin
Tell: "He didn't feel good at all"
 
 
Bak hayat burdaki ayaklarımın altındaki kelimeler gereksiz bütün herşey
Look, life is the words that are here, under our feet; everything is unnecessary