TNK -
Aşkı Harcamanın 80 Yolu
[80 ways to waste love]


Ah bu şehrin her köşesinde bir ayrılık var
There's a break-up in every corner of this city
Ağaçlara asılmış dilekler gibi aşklar
Loves are like wishes hung on the branches
 
 
Ne gel, ne git, ne gerçek, ne mit
Don't come, don't go, neither truth nor myth
Ne var, ne yok, onda varsa bende yok
Is there or is there not, if someone has it, I don't
 
 
Bir yakınlaş, bir uzaklaş, kovala sonra da kaç
Come closer, get out, chase away then run
Gitgide aptallaş, ne saçma bir savaş
Get sillier with time, what a stupid war
 
 
Aşkı harcamanın seksen yolu…
80 ways to waste love
 
 
Bir ölümüne sevenler
One - they love till death
Durmadan denerler
They try non-stop
İnatla kaybederler
Stubbornly lose
 
 
Iki yapış yapış sevenler
Two - they're sticky with love
Mesafeler girince
But once there's distance
Nedense vazgeçerler
They give up for some reason
 
 
Üç plantonik sevenler
Three - they love platonically
Hüzünlü şarkılar sever
Love sad songs
Hayatta kaybederler
Lose in life
 
 
Dört sevmeden sevenler
Four - they love without loving
Seviyormuş gibiler
They pretend that they love
Daha çok küçükler…
They're even smaller