Teoman -
Yıllar Sonra
[Years later]


"Bir yer olsa" demiştin, "Senle ben için
You said: "If there's a place for you and me
Paramız olmasa da, kalbimiz zengin"
Though we don't have money, our hearts are rich"
Birazcık gurur, bolca da aşk
A bit of pride, a lot of love
Çok gençtik, hepsi buydu elimizdeki
We were very young, it was all we had
 
 
"Bir yol olsa" demiştin, "Senle ben için
You said: "If there's a road for you and me
O yolda hayatımı sana verirdim"
I would've given my life to you on that road"
Biraz kıskançlık, bolca da aşk
A bit of jealousy, a lot of love
Çok gençtik hepsi buydu elimizdeki
We were very young, it was all we had
 
 
Yıllar sonra
Years later
 
 
"Bir son olsa" demiştin "Senle ben için
You said: "If there's an end for you and me
Aynı anda durduğu kalplerimizin"
It'll be when our hearts will stop in the same moment"
Birazcık hayal, bolca da aşk
A bit of a dream, a lot of love
Çok gençtik hepsi buydu elimizdeki
We were very young, it was all we had
 
 
Yıllar sonra
Years later
 
 
"Bugün o gün" demiştin "Senle ben için"
You said: "Today is the day for you and me"
Dışarıda yağmur vardı, kendini verdin
It was raining outside, you gave yourself
Biraz pişmanlık, bolca da aşk
A bit of regret, a lot of love
Çok gençtik hepsi buydu elimizdeki
We were very young, it was all we had