Teoman -
Yağmur
[Rain]


Dayanmak zormuş meğer
It appears that it's hard to bear
Sonu belli oyunlara
The games whose ending is clear from the start
Reddetmeye gücün yoksa eğer
If you've got no strength to refuse
 
 
Oysaki özgürlüğü seçmek
While it's possible to choose freedom
Başka vücütlar sevmek
Loving other bodies
Bir şehri tam kalbinden
Get this city out of your heart
Beyninden vurup gitmek var
Oun of your head, and leave
Aklımda bir yağmur
There's rain on my mind
Çok uzaklardan çağırıyor
It calls me from afar
Gelirsen severim diyor
Saying it'll love me if I come
 
 
Her maske birşey söyler
Every mask says something
Nefretler sevgiler
Hatred, love
Bırak artık sevmiyorsan eğer
Just let it go if you don't love