Teoman -
Tuzak
[Trap]


Aklın kayarsa ellerinden
If your mind will slide out of your hands
Sen alışırken tam severken
Just as you're getting used to, as you're getting to love
Gök yüzüne bak
Look at the sky
Bak da söyle
Look and say
Yıldızların en küskününe
To the most upset of the stars
Üç adım at sonuca doğru
Make three steps towards the conclusion
Ayrılışa, sevene doğru
Towards break-up, towards the one who loves
 
 
Sevdiklerin, acıların
If you have someone your love, if you have pain
Tatlı evin çocukların sahibiysen
If you have a sweet house and children
Tuzak bunlar
All of these are traps
 
 
Unutmaksa intikamın
If your revenge is to forget
Unuttuğunu da unutmaksa
And to forget that you forgot
Kanla da terle de yazsan farketmez
It doesn't matter if you'll write with sweat and blood
Sulara yazdıysan eğer
If you're writing on the water
Bilemezsin, sevemezsin
You won't know, you couldn't love
Görmezlerse seni hiç yenemezsin,
If noone sees you, you won't win
Duyamazsın, bulamazsın
You won't hear, you won't find
Görmezlerse seni hiç olamazsın
If noone sees you, you won't be