Teoman -
Mektup
[A letter]


Telefonda konuşamam bilirsin,
You know, I can't talk on the phone
Mektuplarıysa ertelerim hep,belkide yazım çirkin diye.
And I keep postponing writing the letters, maybe because my handwriting is awful
Çok düşündüm, çok kurdum,
I thought a lot, imagined a lot
Karar verdim hep vazgeçtim,ama sana yazabilirim nihayet.
I've made a decision, kept giving up on it, but managed to finally write you
Aslında söz vermiştim,duygularımı kilitlemiştim,ta ki sen açana dek.
Actually, I've promised, I've locked my feelings until you open them
Korkma sevgi dilenmeyeceğim ama bilirsin beni işte
Don't be afraid, I won't beg for love, but you know me
Bitiririm her şeyi bir dikişte
I'll finish it in one stroke
 
 
Napim?
What do I do?
Aşk bu,savaş bu binlerce yıldır sürüp giden
This is love, this is war that goes on for thousands of years
Aşk bu,savaş bu kadın ve erkek arasında
This is love, this is war between a man and a woman
 
 
Artık saymıyorum yılları,bana deyip geçen hayatları,
I'm not counting years any more, lives that passed by
Zaten pek de sevmem insanları.
Besides, I don't like people that much
Ama kimi dostlar var sevdiğim,sokak köpekleri beslediğim,
But there are some friends I love, some street dogs I feed
Bazı güzel anılar biriktirdiğim.
Some good memories that I've collected
Tutku garip bir şey ve çok vahşi,
Passion is a waird and wild thing
Ve çok hırslıydım zaten bende o yüzden de yağmaladım seni...
And I was very greedy, that's why I couldn't rob you
Kolay değildir bilirim,bir aşkı bir kalbe koymak,
It's not easy, I know, to put love into a heart
Hele bir başkasını severken sen.
Especially as you love someone else
 
 
Teşekkürler,bir zamanlar beni cok sevdiğin için
Thank you for loving me a lot at some point
Bu mektup da olmadı,kelimeler toparlanmadı,işte şimdi çöpe gidiyor.
It didn't work out with the letter, words won't collect, now it goes into the garbage
Yinede mektubuma son verirken,
And yet, giving a word to my letter
Seni her zaman çok seven,
Loving you always,
Ben..
Me