Teoman -
Güzel Bir Gün
[A good day]Suç yok, suçlu yok
No fault, noone's guilty
Hayat böyle anladım
I realized that life is like that
Aşk yok, artık yok
No love, not anymore
Ama zamanla alıştım
But I got used to it with time
Senle ben hep böyle kalacagız
We'll stay with you like that
Gitgide eriyip yok olacağız
We'll disappear, melting little by little
Yavaş yavaş
Very slowly
 
 
Sorma neden niçin
Don't ask why, what's for
Her şey yalnızlıktan
Everything's because of the lonelyness
Bak bak bak
Look, look
Güzel bir gün ölmek için
A good day to die
 
 
Düş yok, gerçek yok
No dream, no reality
Bak sonunda anladım
Look, in the end I understood
Yaz yok, kış yok
No summer, no winter
Artık zamanı karıştırdım
I've already confused the time