Teoman -
Gökdelenler
[Skyscrapers]Uzun uzun seyrettim seni
I've been watching you for a while
Diğer köşesinden barın
From the opposite side of the bar
Bir karakter oturttum
I've attributed a character
Yüzüne kalbine
To your face and heart
Uzaktan bakıp insanlara
Looking on people from afar
Kelimeler yazdım dudaklara
I've been putting words into their lips
Sonra kendime baktım
Then I looked on myself
Tıklım tıklım yalnızdım
Loaded, I was lonely
 
 
Gökdelenlerden tükürdüm dünyaya
I've been spitting on the world from skyscrapers
Ben hayatım boyunca
During my life
O yüzden kupkuru ağzım
That's why my mouth is parched
Bak geçmedi yıllarca
Look, it didn't pass with years
 
 
Kalbimi yuvarladım sana
I rolled my heart to you
Seni tanımasamda
Even though I don't know you
Tezgahtan önünde
At the bar
Bir yudum al diye
So that you would take a sip
Eğer hoşuna giderse
If you'll like it -
Daha da iç diye
To drink again
Bukadarı yetsin artık bu gece
For now, that's enough for tonight
 
 
Belki sen bulursun diye
Maybe in order for you to find
Artık son şansımsın
You're already my last chance
Korkma ısrar yok bende
Don't be afraid, I'm not persistent
Avunurum içkiyle
I'll find my consolation in booze