Teoman -
1 Kadın ve 1 Erkek
[One man and one woman]Sözlerinle unutmuş en sevdiği şarkını
With the words of a favorite forgotten songs
Bakmış ne geçmiş geçmiş
I looked, everything that passed has passed
Ne gelecek gelecekmiş
What will come - will come
Uçmayan kuş kesmez bıçak
A bird that doesn't fly, a knife that doesn't cut
Hiç atmayan kalp
A heart that doesn't beat
İki yalnız bir gemide
Two are lonely on one ship
Anısı var sadece
There are only memories
 
 
Kadın ağlar erkek bakar
Woman is crying, man is looking
Kadın duyar erkek duymaz
Woman feels, man doesn't
Kadın sorar erkek susar
Woman asks, man keeps silence
Kadın gider erkek içer
Woman leaves, man drinks
 
 
O şarkıydı aşkı anlatan
This was a song telling about love
Sözcüklerin kölesi olmadan
Not becoming a slave of it's words
Çekti ciğerim dumanı
My lungs have taken in a smoke
Son sigarasından
Of a last sigarette
Dayanmıştı dahada dayanırdı
I was standing it, I would've stand it further
Ama ne gerek vardı
But no need
Hiçbirini seçemedi sonunda
In the end, wasn't able to choose anything
Kelimeleri önüne yayınca
In the face of those words
 
 
Bazen aynı değildi iki aşkın hikayesi
Sometimes two love stories weren't the same
Arada ışık yılları vardı
There were light years between them
Karşıdandı akıntı
The flow was into the opposite side
Belki de her şey biterse
Maybe if everything was over
Bir şey başlardı
Something would've started
Ama o hiç konuşmadı
But he didn't say anything
Sadece baktı
Just looked