Tarkan -
Firuze
[Firuze]


Bir gün dönüp bakınca düşler
If one day you'll look back and see that dreams
İçmiş olursa yudum yudum yudum yıllarını
Have drank your years sip by sip
Ağla, ağla Firuze ağla
Cry, cry, Firuze, cry
Anlat bir zaman ne dayanılmaz güzellikte olduğunu
Explain me one day, what an unbearable beauty you have
 
 
Kıskanır rengini baharda yeşiller
Spring fruits are jealous of your colors
Sevda büyüsü gibisin sen Firuze
You're like a magic of love, Firuze
Sen nazlı bir çiçek, bir orman kuytusu
You're a tender flower, a secluded forest
Üzüm buğusu gibisin sen Firuze
You're like a grape dew, Firuze
 
 
Duru bir su gibi, bazen volkan gibi
Like a clear water, sometimes like a volcano
Bazen bir deli rüzgar gibi
Sometimes like a wild wind
Gözlerinde telaş, yıllar sence yavaş
Anxiety is in your eyes, you think that years are slow
Acelen ne bekle Firuze
What's your hurry, wait, Firuze
 
 
Acılı bir bakış yerleşirse eğer
If a sad look will slip
Kirpiğinin ucundan gözbebeğine
From eyelashes to your eyes
Herşeyin bedeli var, güzelliğinin de
Everything has a price, your beauty does too
Bir gün gelir ödenir, öde Firuze
One day the payment will come, pay, Firuze