Tarkan -
Bir Ben Bir Allah Biliyor
[Only God and I know]


Suretime aldanıp sakın yanılmayın
Don't be fooled by the way I act
Yüzümün güldüğüne bakmayın
Don't mind my smiles
Aşktan canı yananlardanım bende
I'm also one of those who suffer from love
Bu yüreği taştan sanmayın
Don't think that my heart is made of stone
 
 
Sel olur gizlice içime-içime süzülür gözyaşlarım
My tears secretly become a torrent and flow inside me
Kanar yaralarım, kanar tuzu bastıkça anılar
My wounds are bleeding as memories are rubbing salt into them
Efkar benim öteki adım
Sorrow is my other name
 
 
Kor-kor azgın yangınlarda can evim, ciğerim yanıyor
Flames, flames, my heart is ablaze
Zor, çok zor, ne çektiğimi bir ben bir Allah biliyor
Hard, very hard, only God and I know what I'm going through
 
 
Ben kendimi bildim bileli
Since I've got to know myself
Hissetmedim ayrılık acısının böylesini,
I didn't feel such pain from the separation
Yemeden-içmeden kesildim
Not eating and drinking, I grew weak
Ağla-ağla tükendim
Crying, I got exhausted
Hasreti bitirdi beni…
Longing for her has ruined me