Tarkan -
Benim Sadık Yarim Kara Topraktır
[My faithful beloved is black soil]


Dost dost diye nice nicesine sarıldım
I've been attached to many, thinking that they're my friends
Benim sadık yârim kara topraktır
My faithful beloved is black soil
Beyhude dolandım (ey yar) boşa yoruldum
I've been wandering in vain, (hey, love), I've got tired for nothing
 
 
Nice güzellere (ey yar) bağlandım kaldım
There were so many beauties I grew attached to
Ne bir vefa gördüm ne faydalandım
I didn't se neither devotion nor use
Her türlü isteğim (ey yar) topraktan aldım
Whatever I wanted, I've got from Earth
Benim sadık yârim kara topraktır
My faithful beloved is black soil
 
 
Her kim ki olursa (ey yar) bu sırra mazhar
Whoever is worthy of this secret
Dünyaya bırakır ölmez bir eser
Will leave an immortal work to the world
Gün gelir Veysel`i (ey yar) bağrına basar
One day, it'll press Veysel to its bosom
Benim sadık yarim kara topraktır
My faithful beloved is black soil