Tarkan -
Adımı Kalbine Yaz
[Write my name into your heart]Senden ne bir haber
There are no more news
Ne selam gelir oldu
No "hello" from you
Yoksa yerim mi doldu?
Was my place filled?
Yoluna ektiğim sevgi çiçeklerim
The flowers of my love I've thrown on your roads
Unutulup mu soldu?
Did they wither, forgotten?
 
 
Hani kader bizi ayırsa da bi gün;
Though fate will separate us one day
Kalpler bir olacaktı
Hearts were meant to be united
Yoksa gurbetin o yalan kucakları
Or did this lying embrace of foreign land
Seni de mi uyuttu?
Lull you to sleep?
 
 
Heyy, hey gidi günler hey
Eh, good old days
Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmezdi hatırla
We were like hand and glove, remember
Heyy, heyy gidi günler heyy
Eh, good old days
Ne çabuk attın o günlerin pabucunu dama
How fast you've lost the trust of those days
 
 
Ayda yılda bir olsa da muhakkak ara
Be it once in a month or a year, but make sure to call me
Azıcık zamanından ayır da
Spare me a bit of time
Öldün mü kaldın mı diye sor ara sıra
Ask once in a while if I'm alive or not
Adımı kalbine yaz beni unutma
Write my name into your heart, don't forget me
 
 
Bugün o yüzüne gülen dost sandıkların
Those you consider your friends, those that smile into your face
Yarın da yanında olacak mı?
Will they be around you tomorrow?
İyi günde ne ala
In a good day it's all splendid
Kötü günde firarda
In a bad day they run
İçin sızlamayacak mı?
Won't your heart moan?
 
 
Öyleyse sımsıkı sarıl kendine
If so, hold on to yourself tight
Özünden başka yola sapma
Don't steer away from your true essence
Seni gönülden seveni
Always remember those who love you wholeheartedly
El üstünde tutanı hatırla daima
Who hold your hand