Soner Sarıkabadayı -
Son Vapur
[Last steamship]Geri dönersen dön ben buradayım
If you'll come back - come, I'm here
Karşıdan karşıya son vapurdayım
Face to face, on the last steamship
Yerim belli yurdum belli
My place is known, my land is known
Biraz gururda biraz mağrurdayım
I'm a bit proud, a bit aroogant
 
 
Değişmedi hiçbir şey bu gönülde
Nothing has changed in this heart
Eskiden nasılsa şimdide öyle
Now it is just as it was before
Özledin mi benim kadar haberim yok
Do you miss me like I miss you, I don't know
Değişiyor ama bunu gizliyor
It changes, but conceals it
Gönülün işi böyle
Heart works like that
 
 
Sana hala veda edemedim ben
I still can't say goodbye to you
Gönülsüz istedim unutmasını gönlümden
Reluctantly wanted that my heart would forget you
Yastıklarda uykudan uyandı yatağın acısından
It was waking up on bed pillows because of its pain
Dönmeni istemiştim ben
I wanted you to come back
Sakladım bunu kendimden
I was hiding it from myself