Soner Sarıkabadayı -
Muhatap
[Someone to talk to]


Ben sade bir ayrılığa bile razıydım
I was ready even for a simple break-up
Gittin habersiz
But you've left and didn't even let me know
Durum şu ki ikimiz de dargınız
Now it happens so that both of us are mad
Bu ne lahana bu ne perhiz
What kind of situation is that
 
 
Sen beni üzüp çekip gidenlere
You really remind me of myself
Ne çok benziyorsun burdan
With the way you got me upset and left
Gönül bu ne yapsa usandı duvarlardan
No matter what heart does, it's tired of the walls
Kaleden, surdan
Of impregnable castles and fortresses
 
 
Gerçeği göreceksin eminim
I'm sure you'll see the truth
Biraz sağlıklı düşünebilirsen
If you'll think clearly a bit
Bakarsan eğriye doğruya
You'll look at what's right and wrong
Belki yol alırsın o da alabilirsen
Maybe you'll find a way, if you'll be able to
O zaman aklın da belirgin boşluklar
Then, if there will be some obvious blanks in your mind
Ve can alıcı sorular olursa
Or some hurtful questions
Çekinme sor tabi hesabı
Don't be shy, ask and call them to account
Geride bir muhatap bulabilirsen
If you'll be able to find someone to talk to in the past