Soner Sarıkabadayı -
Burada Biri Var
[There's someone here]


Burada biri var
There's someone here
Sirkesi küpüne zarar
He's a poison to himself
Hiç durmadan seni arıyor
He's looking for you non-stop
Bildiği kadar
As far as he can
Belki yolları dar
Maybe his roads are narrow
Hepsinin sonu sana çıkar
They all come up to you
Ve o bunu tesadüf sanıyor
And he thinks it's a coincidenc
İşte o kadar
So here's that
 
 
Tamam geç oldu
Ok, it's too late
Ve yürek bunu anlamaz
And the heart doesn't realize it
Ama seviyorsa
But if it loves
Bunu da yalanlamaz
It won't deny it
 
 
Epeydir aşkta şansım pek tutmuyor
It's been a while since I was lucky in love
Hasretin yatırdı ama uyutmuyor
Longing for you has put me into bed, but doesn't let me sleep
Kadere kim nasıl dirensin
Who can resist the destiny
Nereye kimlere bilensin
Who's the one to blame
Seni bu ömrüme gönlüme yazmış
He has written you into my life and my heart
Unutmuyor
He doesn't forget