Sıla -
Oluruna Bırak
[Let things drift]Söz bitsin, biz devam edelim
Let words end, and we'll continue
Sessiz kalalım yine, uzlaşalım
Let's stay silent again, let's compromise
Güz bitsin, biz bayram edelim
Let autumn end, let's keep celebrating
Susuz kalalım yine, aç kalalım
Let's stay thirsty, hungry
 
 
Ayrılıklar değişmez
Break-ups don't change
Bütün aşklar aynıdır
All loves are the same
Hayat herkese hem iyi
Life treats everyone good
Hem de kötü davranır
And also bad
 
 
Oluruna bırak, her neyse geçer
Let things drift, whatever there is will pass
Hayata zulmedip üzülmeye mi değer
Is it worth getting upset, oppressing life
Oluruna bırak, her neyse geçer
Let things drift, whatever there is will pass
Gün doğsun hele bi, üzülmeye mi değer
New day will be born, is it worth being upset