Sibel Can -
Suistimal
[Overuse]Sözün bittiği yermi bu, değilse sabredelim
Is this the place where words end? If not, let's be patient
Buda yeni kanunmu, okuyup hazmedelim
Is this the new law - let's read and digest it
Telaşlı halinden kurt düştü aklıma
The warm of concern got into my mind
Garanti başka bir el dolaştı saçlarımda
Someone else's hand has surely ran through your hair
 
 
Ah bal gibi anladın
You understood for sure
Ah hep zayıf anımı kolladın
You were waiting for my weak moment
Ah seni oynaşın kurdu
She has made you her lover
Ah bu defa çuvalladın
You've messed up this time
 
 
Kopsun kıyamet o zaman
So let hell break loose
Korkma duyulmaz dışardan
Don't be afraid, it won't be heard from outside
Ben hep içime ağlarım
I'll be crying within
Sesim duyulur yukardan
My voice will be heard from above
Yazık gün görmeden gitti
Gone, before seeing the sorry days
Bana kıyıp ağlatanlar
Those who were cruel and made me cry
Gidenler gitsin mühim değil
Let those who leave go, it's not important
Bana yeter sağ kalanlar
Those who stay alive are enough for me
 
 
Nazın bittiği yerdeyiz, bunu kabul edelim
We're in a place where coyness ends, let's accept it
Boyun eğdirmekti senin asıl derdin
Your main problem was making me bend
Suisitmalinden gelen geldi başıma
I had to deal with the one who overuses
İkinci bir şansı sana verende hata
Giving you the second chance is a mistake