Sezen Aksu -
Masum Değiliz
[We're not innocent]


Kan ter içinde uykularından uyanıyorsan eğer her gece
If you wake up every night in blood and sweat
Yalnızlık sevgili gibi boylu boyunca uzanıyorsa koynuna
If loneliness stretches by your side in bed like a lover
Olur olmaz yere ıslanıyorsa kirpiklerin artık herşeye
If your eyes brim with tears for whatever reasons
Anneni daha sık anımsıyorsan hatta anlıyorsan
If you recall your mother more often, and even understand her
 
 
Kalbini bir mektup gibi buruşturulup fırlatılmış
If you feel that your heart was crumpled and thrown away like a letter
Kendini kimsesiz ve erken unutulmuş hissediyorsan
And you were early forgotten and left
İçindeki çocuğa sarıl, sana insanı anlatır
Hug a child within you, he'll tell you about a human
 
 
Eller günahkar
Hands are sinners
Diller günahkar
Tongues are sinners
Bir çağ yangını bu bütün
It's a fire of the era
Dünya günahkar
The whole world is a sinner
Masum değiliz hiç birimiz
None of us is innocent