Sevcan Orhan -
Çamlığın Başında
[Near the pine forest]


Çamlığın başında tüter bir tütün;
Near the pine forest, something smokes
Acı görmeyenin yüreği bütün
All heart of the one who doesn't see the pain
Ziya’nın atını pazara tutun
Take a light's horse to the market
Gelen geçen Ziyan ölmüş desinler.
And let everyone say that light is dead
 
 
At üstünde kuşlar gibi dönenmiş, kendi gidip ahbapları kalan yar.
It's like birds sat on the horse of my beloved, it's like he left, but his friends have stayed
 
 
Benim yarim yaylalarda oturur
My beloved is sitting in the field
Ak elini soğuk suya batırır
Washing his hands in a cold water
Demedim mi yarim ben sana
Didn't I tell you, my love
Çok muhabbet tez ayrılık getirir
A lot of talking leads to a quick break-up
 
 
Ham meyveyi koparttılar dalından
An unripe fruit was plucked off the branch
Ayırdılar beni nalı yerimden
It's like my hooves were torn off
Demedim mi nazlı yarim ben sana
Didn't I tell you, my fickle love
Çok muhabbet tez ayrılık getirir
A lot of talking leads to a quick break-up