Sertab Erener -
Zor Kadın
[Difficult woman]


Acı bitti aşk bu defa, yanıyor içim hala
This time love has ended bitterly, I'm still hurt within
Yüreğimde can buluyor her vuruşunda
And my heart finds some spirit with every beat
 
 
Bana sorma hiç o günü, eriyor tenim bedenim
Don't ask me about that day, I'm wilting
Gecelerce iz sürerek aşk bulunmayacak
Love won't be found if it's tracked all nights long
 
 
Sorma, sus sorma
Don't ask, be silent, don't ask
Aşkın yıllarca, hoş bir kör tuzak, heyhat
For years, your love is a nice trap that you can't escape from, unfortunately
 
 
Yapma çok yıkıldım, zor avundum
Don't do this to me, I was crushed, I could hardly find consolation
Affet, zor kadındım, gel unuttum gel
Forgive me, I was a difficult woman, come I forgot everything, come