Sertab Erener -
Aşk Ölmez Biz Ölürüz
[Love doesn't die, but we do]


Kördüğüm dolandık biz birbirimize
We've got tied to each other with a tight nod
Günbegün alıştık her şeyimize
Day after day got used to everything we are
Yalandan seviştik yasak değil diye
We were making love from lies, because it's not prohibited
Korktuk değişmekten yani aynı hikaye
Were afraid of changing, the same old story
 
 
Hatalar, yeminler
Mistakes, promises
Bitişler, başlangıçlar
Ends, beginnings
Yalanlar, suskunluklar
Lies, silence
Kıskançlıklar, terk edişler
Jealousness, rejections
Pişmanlıklar, yalvarışlar
Remorses, entreaties
 
 
Kırılmasın diye
So it won't break
Durur kalbim usul usul
My heard is standing still, quietly
Bedeni aşar aşk
Love takes body over
Aşk ölmez biz ölürüz
Love doesn't die, but we do
 
 
Tepeden tırnağa şiirdik eskiden
We were entirely poems before
Günbegün vazgeçtik kafiyelerden
Day after day gave up our rhymes
Solgun güller olduk
We became withered roses
Yediverendik önceden
Before, we were able to blossom many times
Unutmak kolay değil
Forgetting isn't easy
Acıtır derinden
It deeply hurts